Press "Enter" to skip to content

Da li krik ove ptice ili zavijanje pasa, nagovještava da će u tom mjestu neko ubrzo umrijeti?

Jedan od običaja, rekli bi ponajprije jedan od sujevjerja koji se zadržao kod muslimana na Balkanu jeste i vjerovanje da će neko umrijeti ako se čuje krik ptice tzv „mejitnjače“ ili jače zavijaje pasa.
Treba naglasiti i znati da je Allah s.w.t.a. pitanje uzimanja duše, rastanka sa ovim svijetom, smrtnog časa i ostalih gajb stvari ostavio za sebe i da niko ne zna osim Njega. Stoga se i pitanje nafake ili Sudbine ne može vezati za kojekakve krikove ili zvukove životinja koje svakodnevno slušamo.

Ovom prilikom ćemo istaći da se radi o ptici Kukavici (čitaj Šućuravici) koja normalno svojim glasovima na sebi svojstven način hvali i slavi Allaha s.w.t.a. Drugi bolje upućeni tvrde da se radi o noćnim pticama: Sovi, Sovuljagi, Ćuku, koji također instiktivno koriste svoje zvukove i tako se u prirodi oglašavaju.
Vjerovanje da zvukovi određenih ptica, lavež ili „tužno“ lajanje i zavijanje pasa koji „plaču“ za svojim gazdom, je običaj nemuslimana, koje nema nikakve veza sa islamom i šeriatom.

Za neupućene i one koji vjeruju u ove sulude priče, objavit ćemo od koga potiče ovo sujevjerje i na čemu se bazira. A neka svako sam prosudi ima li utemeljenja u Islamu.
Ptica kukavica kod Vlaha se vezuje za veliko prokletstvo. Davno, neki Vlah je čuo za devet sestara koje su bile toliko žalosne zbog smrti svoga brata da su od boga kukajući zatražile da im daruje krila kako bi mogle da ga pronađu i budu sa njim. Bog im je uslišio molitve i pretvorio ih u ptice koje nikada nisu prestale da kukaju. Zato se danas na grobljima sa ovih prostora nerijetko na spomeniku može vidjeti urezano onoliko ptica kukavica koliko je i sestara u porodici.

Vlasi vjeruju da kukavica koja se pozicionira na dimnjak i odatle ispušta svoje krike u stvari najavljuje smrt. Međutim, za razliku od one koju najavljuje gavran, ova smrt se može spriječiti i kukavica samo upozorava da je potrebno zatražiti pomoć od neke vračare koja će skinuti moguće čini i otjerati zlo.

Da nas Allah s.w.t.a. uputi na pravi put, sačuva od fitne i novotarija. Amin!!

Autor teksta: A.Kusur. – Religis.com

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *