Da li nam se približio dan El-Halas?

Neće ostati nijedno mjesto na Zemlji u koje neće ući Dedžal, osim Meke i Medine, jer su mu ta dva grada zabranjena. Kada pokuša ući u njih, put će mu presjeći meleki koji će sa isukanim sabljama izaći pred njega. O ovome nam govori jedan hadis Muhammeda, s.a.v.s: “Dan El-Halas, a znate li šta je to dan El-Halas? (ponovio je tri puta). Pa su upitali: “Šta je to dan El-Halas?” To je dan u kojem će se Dedžal popeti na Uhud i gledati. u Medinu, ga će reći svojim sljedbenicima: ‘Vidite li onaj bijeli dvorac? Ovo je Ahmedov mesdžid.’

Zatim će se približiti Medini, ali na svakom njenom prilazu će naići na meleka sa isukanom sabljom. Doći će do jedne obale, gdje će udariti nogom o tlo i cijela Medina će se potresti tri puta. Nakon potresa će svi munafici i veliki griješnici (fasici), bili žene ili muškarci, napustiti Medinu i pridružiti se njemu. To je dan El­ Halas!” ( Bilježi Ahmed, EI-Hejsemi ga ocjenjuje kao vjerodostojan).

U vrijeme Poslanika s.a.v.s. njegova džamija je bila od čerpića i palminih grana a danas je zaista bijeli dvorac ovo je mudžiza Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Učenjaci kažu da Poslanikova, s.a.v.s. džamija nikad nije bila bjelja što sad, da li to indicira da je ovaj dan blizu? Allah zna najbolje.

Priprema i obrada: svjetlo-dunjaluka.com

 

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara