Da li ostavljanje ibadeta može biti širk?

Pitanje: Uvaženi šejhu, imam Muslim bilježi hadis u kojem Poslanik alejhis-salatu ves-selam kaže: „Doista, između čovjeka, i između širka i kufra je ostavljanje namaza“.¹  Pa da li ostavljanje ibadeta biva širkom?

Odgovor: Jeste, to je širk što se tiče općeg značenja, zato što onaj ko ostavi namaz iz nemara, on je ostavio namaz zbog svoje strasti, pa je svojim strastima dao prednost nad pokornosti Allahu, te je sa ovog aspekta postao mušrik, kao što je rekao Uzvišeni:

„Šta misliš o onome koji je svoju strast za boga svoga uzeo, onome kome je Allah, a on svjestan bio dao da je u zabludi“, pa svako ko slijedi svoje strasti dajući im prednost nad pokornosti Allahu, ovo njegovo djelo je jedna vrsta velikog širka, dok ako se cilja preciznije značenje širka onda ostavljanje (ibadeta) ne spada u širk.

Autor: Šejh Muhammed ibn Salih el-Usejmin

Izvor: Fikhul-ibadat od šejha Usejmina (1/69)

Fusnota:

1.  Sahih Muslim (Knjiga o vjerovanju, 35 poglavlje).

Menhedz

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara