DA LI POLJUBAC ILI NASLAÐIVANJE SUPRUGINIM TIJELOM KVARI POST?

Pitanje: Ako čovjek poljubi suprugu u danu u kojem posti ili se naslaðuje njenim tijelom, da li to kvari post ili ne?

Odgovor: Dozvoljeno je postaču da poljubi suprugu, da se naslaðuje njenim tijelom – bez spolnog odnosa, zato što je preneseno od Allahovog Poslanika da je kao postač ljubio neku od svojih supruga i da se naslaðivao njenim tijelom. Ako bi se čovjek bojao da će počiniti ono što je vjerom zabranjeno, ako zna da se brzo pokreću njegove strasti, to je onda pokuðeno. Ako bi se desilo da čovjek doživi ejakulaciju, obavezan je da nastavi sa postom i da naposti taj dan, a nije obavezan da se iskupljuje posebnim iskupom, po mišljenju većine islamskih učenjaka. Ako bi se desilo da primijeti izlazak mezija, to neće uzrokovati kvarenje posta, po ispravnom mišljenju učenjaka, zato što je osnova da je post validan sve dok ne doðe dokaz koji potvrðuje suprotno, i zato što je veoma teško čuvati se od toga.

(Fetve šejha Bin Baza, 15 tom, str. 315

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara