DA LI SE DOVOM MOŽE PROMJENITI VLASTITA SUDBINA?

Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je kazao:

”Samo dova može sudbinu promijeniti, a dobročinstvo život produžiti.“

U riječima Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: ”Samo dova može sudbinu promijeniti“, imamo jasan dokaz da će Uzvišeni zbog čovjekove dove promijeniti ono što mu je davno određeno.

Sve ovo nam potvrđuju i riječi Uzvišenoga: ”Allah dokida šta hoće, a ostavlja šta hoće. Kod njega je Glavna knjiga.“

Zaključak je da je i sama dova dio Božije odredbe, jer je On neke stvari čovjeku uslovno odredio, pa ako uputi dovu, od njega bude otklonjeno moguće zlo koje mu je propisano. A Allah je taj koji sve zna i u Njegovoj je ruci moć…

Pokajanje

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara