Press "Enter" to skip to content

Da li se jedan kurban može žrtvovati u ime dva domaćinstva?

Pitanje: Na koji način se tretira žrtvovanje kurbana kad su u pitanju roditelji i oženjeni sin sa svojom porodicom koji žive u istoj kući, ali na različitom spratu, odnosno u pitanju su dva domaćinstva? Naime, da li roditelji i sin zajedno mogu žrtvovati kurbana ili trebaju oba domaćinstva imati zaseban kurban?

Odgovor: Tu je riječ o dva zasebna domaćinstva s dvije zasebne prihodovne i rashodovne strane. Svako od ta dva domaćinstva je dužno izvršiti obred kurbana ukoliko imaju dovoljno imovine za tu obavezu. Ono domaćinstvo koje nema dovoljno imovine za kurbana nije ni obavezno izvršiti taj obred.

Na pitanje odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *