Da li si ti onaj koji je rastužio i rasrdio Allahovog Poslanika?

Sva hvala, zahvala i pohvala pripada samo Uzvišenom Allahu i neka je salavat i selam na Njegovog poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, sve ashabe i sve one koji ih slijede u dobru do Sudnjeg dana.

Zatim:

Najveće, najstrašnije i najteže iskušenje za ovaj Ummet je bila smrt onoga koji im je došao sa svakim dobrom i ukazao na njega, te bio vođa i predvodnik u tome, a ukazao na svako zlo i upozorio protiv njega.

„Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji često Allaha spominje.“ (Prijevod značenja El-Ahzāb, 21)

Doista je to smrt Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i to je najveće iskušenje za ovaj Ummet!

Pa poslušajmo kakvi su bili posljednji dani Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, čovjeka koji nam je draži od naših majki i očeva, naših porodica, nas samih i svih ljudi.

Zadnji namaz kojeg je klanjao sa vjernicima je bio podne namaz u četvrtak, zatim je se pogoršala njegova bolest i zbog težine bolesti nije mogao izaći na namaz, te zbog toga sljedeća tri dana: petak, subota i nedjelja nije klanjao sa vjernicima, a umjesto njega je u namazu predvodio vjernike Ebu Bekr es-Siddik.

Za vrijeme sabah namaza u ponedjeljak u jutro otkrio je zastor sa svoje sobe da bi pogledao u svoje ashabe, bio je to oproštajni pogled, a kako je samo velik taj oproštaj!

Dok je gledao svoje ashabe ujedinjene, u namazu nasmiješio je se, sretan i zadovoljan što ih vidi u namazu, zatim im je pokazao rukom da nastave namaz, kako to bilježe Buharija i Muslim od Enesa ibn Malika, radijallahu anh.

To je bio zadnji dan njegovog života, sallallahu alejhi ve sellem!

Razmisli o ovome prizoru gdje je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čija je radost oka, zadovoljstvo i sreća, bili u namazu, da ga je Allah počastio baš tom blagodati da na kraju života svoje ashabe vidu u tome – u namazu. Kada ih je vidio ujedinjene u namazu nasmijao je se od sreće i zadovoljstva sa svojim Ummetom, te je vratio zastor na njegovo mjesto.

Razmisli o ovome o ti muslimanu koji tvrdiš da voliš Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, taj koga voliš je preselio zadovoljan i radostan sa ovim Ummetom zato što je ujedinjen na namazu, da li bi ta njegova sreća ostala ili bi se pretvorila u tugu zbog današnjeg stanja Ummeta i njihovog nemara prema namazu.

O ti koji ne klanjaš, tvoj Poslanik je preselio sretan, radostan i zadovoljan ovim Ummetom, pa da li bi bio sretan kada bi tebe vidio?

O ti koji ne klanjaš, ti radiš nešto što srdi i rastužuje tvoga Poslanika, a tvrdiš da ga voliš! Zar onaj koji nekoga voli radi stvari koje rastužuju i oduzimaju sreću od njegovog voljenog?

O Ummete Muhammedov vratite se namazu i budite od onih zbog kojih će on biti sretan kada ih vidi, a ne od onih koji će ga, kada ih vidi, rastužiti!

A kako da uspije narod koji su rastužili svoga Poslanika i na koje je on srdit?!

Molim Allaha da uputi ovaj Ummet i da ih vrati na Ispravan put sa kojim je On jedino zadovoljan.

Sva hvala, pohvala i zahvala pripada samo Allahu i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu, sve ashabe i one koji ih slijede u dobru do Sudnjeg dana.

Priredio: Redžo Muratović

Medina
20. rebi’u-l-evvel 1437. hg.
31. decembar 2015 god.

islam-tekstovi.blogspot

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara