Da li ste znali da ime Azrail za Meleka smrti nema nikakve osnove u Kur’anu i Sunnetu iako je mnogo prošireno kod ljudi?

Ibnu Kesir, rahmetullahi ‘alejh, je rekao: „Što se tiče Meleka smrti njegovo ime nije jasno spomenuto u Kur’anu niti u vjerodostojnim hadisima. U pojedinim predanjima spominje se njegovo ime Azrail. Allah najbolje zna. (Bidaje ve nihaje, 1/47. str.; Tefsir, 3/477. str.)

Šejh Albani, rahmetullahi ‘alejh, je rekao: „Njegovo ime u Kur’anu i Sunnetu je ‘Melek smrti’, a što se tiče imena ‘Azrail’ ono nema nikakve osnove iako je mnogo prošireno među ljudima. Vrlo je vjerovatno da je od israilijata.“ (Ahkamu dženaiz, 156. str.)

Šejh Bekr b. Abdullah Ebu Zejd, rahmetullahi ‘alejh, je rekao: „Sažetak govora islamskih učenjaka o ovome jeste da nema vjerodostojnog hadisa koji govori da je ime Meleka smrti Azrail.“ (Mudžem menahi lafzije, 238. str.)

el-asr

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara