Press "Enter" to skip to content

DA LI STE ZNALI DA NA KABI IMAJU JOŠ JEDNA VRATA, EVO ZA ŠTA SU SLUŽILA

Dakle, Ibrahim, a.s., je napravio dvoja vrata, na zapadnoj i istočnoj strani. Ova vrata, istocna i zapadna, služila su da hodočasnici na jedna ulaze a na druga izlaze i to su bila samo dva obična otvora, bez vrata. Jedan od kraljeva Jemena, koji se zvao Es’ad, on je prvi napravio vrata na Kabi i stavio da se mogu zaključati. Kurejšije su, prilkom ponovne izgradnje Kabe, zatvoril ili zazidali u poptunosti zapadna vrata (ova na slici) a istočna koja danas postoje, su podigli od zemlje. Zašto? Poslanik, a.s., je objasnio, da su to uradli, kako bi mogli kontrolisati ko ulazi u Kabu, jer nisu svakome dozvoljali ulazak. Zato su jedna vrata zatvorili a prva podigli od zemlje, kao što je i danas. Nakon što je Abdullah ibn Zubejr, r.a., odbio da prizna Jezida, sina Muavijnog za halifu, ovaj mu je poslao vojsku a Zubejr se nalazio tada u Mekki. Jezidova vojska je uspjela da zauzme određene kote oko Kabe, i onda su doveli Zubejra i njegove sljedbenike u okruženje. Pošto nije bilo predaje, Jezidova vojska je počela gađati Harem i samu Kabu katapultom, prilikom čega su Kabu ozbiljno oštetili.

Čak su onda počeli bacati vatrene kugle, pa je Kaba u dobroj mjeri izgorjela. Nakon što su Abdullaha ibn Zubejra, r.a. izabrali za halifu, odlučio je da Kabu sruši i ponovo je napravi, ali na temeljima Ibrahima, a.s., dakle da i onaj današnji polukrug uđe u izgradnju, te da joj vrati dvoja vrata. Dakle, Abdullah je htio da uradi Kabu onako kako ju je sagradio Ibrahim, a.s., a to je bila i želja Poslanika, a.s., da je vrati u prvobitno stanje. Tako je i bilo, Abdullah ibn Zubejr je ponovo izgradio Kabu, onako kako ju je izgradio Ibrahim, a.s. Međutim, nakon što je Abdullah ibn Zubejr ubijen, Mekku je osvojio poznati zločinac i ubica, Hadždžadž ibn Jusuf, koji je tadašnjeg halifu Abdulmelik ibn Mervana obavijestio, šta je i kako ibn Zubejr uradio. Halifa mu naređuje, da sruši onaj dio što ga je ibn Zubejr uradio i da ponovo zazida druga zapadna vrata Kabe, napisao je Saudin Cokoja na svom fb profilu.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *