Press "Enter" to skip to content

Da li su Albanci opomenuti zemljotresom zbog postavljanja ovog kipa u gradu Drač

Pažljivo pročitati i razmisliti!

– U albanskom gradu Drač, prošlog ljeta je podignut kip, neuzubilahi, boga mora i zemljotresa!
Nedavno je ovaj grad bio epicentar zemljotresa u kojem su mnogi stradali. Ovo (ne)djelo, čiji su vlasnici građani Drača, (albanski Durrës)napravio je Ilir Xhixha, a željeli su da ponovo probude ilirsko vjerovanje.
Još jednom se pokazalo da nije dobro izazivati Allahovu srdžbu.

Glavni arhitekta Titanika, kad je gurnut u more, je uzviknuo, ni Bog mu ne može ništa. Znamo kako se završila njegova prva plovidba!

Preuzeto sa profila Muhameda Mahmutovića

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Muaz b. Džebel, r.a., prenosi: ”Jahao sam na magarcu iza Poslanika, a.s., i on mi reče: ‘Da li znaš šta je Allahovo pravo (hakk) kod Njegovih robova, a šta je pravo Allahovih robova kod Allaha?’ Rekao sam: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.’ A on reče: ‘Allahovo pravo kod Njegovih robova jeste da Mu oni ibadete i da Mu ne čine širk, a pravo Allahovih robova kod Allaha jeste da On ne kazni onoga ko Mu ne čini širk.’ ” (Muttefekun alejhi)

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *