Press "Enter" to skip to content

Da li valja sa dženaze skretat kome drugom u goste ili se ide pravo kući?

Pitanje:

Selam alejk mene zanima da li valja sa dženaze skretat kome drugom u goste ili se ide pravo kući. Pošto muškarci idu na dženazu a žene idu u kuće umrlog, kod nas se kaže da ne valja poslije dženaze ni muško ni žensko da se skreće nekom drugom u kuću, pa sad mene zanima da li je to novotarija ili nije. Allah vas nagradio na oba svijeta i sačuvao od džehenemske vatre što nas upućujete na pravu istinu i da slijedimo našeg miljenika Muhammeda sallallahu alejhi we sellem.

Odgovor:
Hvala Allahu Gospodaru svjetova, salavat i selam na Poslanika Njegova a zatim:

Nema smetnje da se nakon dženaze ide bilo gdje i bilo kome. Također, nije ispravno da se ide sjediti kod kuće umrlog ni muškarcima ni ženama i toga se treba kloniti. Ono što žena može uraditi je da pripremi nešto od hrane i odnese do porodice umrlog bez da ulazi kod njih i sjedi.

Allah najbolje zna.

Odgovorio: Jasmin Durić, prof.

n-um.com

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *