DA LI ŽELIŠ BITI U BLIZINI I DRUŠTVU SA POSLANIKOM S.A.V.S. U DŽENNETU?

“Prenoćio sam kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., jedne noći kako bih mu služio. Pripremio sam mu vodu za abdest. On mi je prišao i rekao mi:
‘Rebia, traži od mene što želiš?’
Rekao sam mu: ‘Allahov Poslaniče, pusti me da razmislim.’
Sjeo sam i počeo se sjećati dunjaluka i njegove prolaznosti, te pomislih: ‘Tražit ću samo Ahiret.’ Vratih se Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i rekoh mu:
‘Tražim tvoje prijateljstvo u Džennetu!’
On mi reče: ‘Rebia, traži nešto drugo!’
Ja rekoh: ‘To hoću!’
On mi na to reče: ‘Onda mi pomogni sa mnogobrojnim sedždama’” – ispričao je Rebia ibn ka’b el-Eslemi, r.a. (bilježi Muslim)

Ove riječi se ne odnose samo na Rebiu. Svako ko želi blizinu i društvo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u Džennetu, neka poveća činjenje sedždi.

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara