DA LI ZNATE KOLIKO MELEKA NOSI ARŠ?

Pitanje: U Kur’anu stoji da će Arš na Sudnjem danu nositi osam meleka. Znači li to da ga sada ne nosi taj broj meleka?

Odgovor: Uzvišeni Allah kaže:

“A Arš Gospodara tvoga toga će Dana iznad njih osmerica držati.”[1] Ajet se odnosi na Sudnji dan. Kada je riječ o broju meleka koji sada nose Arš, ne postoje vjerodostojna predaja na koju bi se moglo pozvati. U jednom hadisu, čija je autentičnost diskutabilna, stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Arš sada nose četiri meleka, a na Sudnjem danu nositi će ga osam meleka.” [2] Od učenjaka prvih generacija prenose se različita predanja kada je riječ o broju meleka koji nose Arš, međutim, nijedno predanje ne može važiti kao prihvatljiv argument pa je najpreče kazati: “Allah najbolje zna koliko meleka sada nosi Arš.”[3]

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

[1] El-Hakka, 17.

[2] Taberi u djelu Džamiul-bejan, 29/73, s prekinutim lancem prenosilaca.

[3] Ko želi opširniji odgovor po ovom pitanju neka pogleda djelo: Mutekadu firekil-muslimin vel-jehudi ven-nesara, str. 144-147 gdje se spominju četiri mišljenja sa argumentima.

minber

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara