DAVANJE SADAKE JE JAKO VAŽNO, NEMOJTE JE PONIŠTAVATI S OVIM…

“Ukoliko sadaku poprate prigovaranje i uvrede – poništit će je. Primjer takve sadake poput je primjera zemlje na kamenu koju žestoka kiša odnese tako da ostane samo kamen. Ako razmisliš o ovom dubokom primjeru i njegovom poklapanju sa onim za šta je naveden, shvatit ćeš veličanstvenost Kur’ana. Srce licemjernog udjeljivača koji prebacuje i ezijeti zbog udjeljivanja poput je kamena zbog svoje okrutnosti usljed nedostatka imana, iskrenosti i dobročinstva, a djelo koje je uradio radi nečeg drugog, mimo postizanja Allahovog zadovoljstva, poput je zemlje na tom kamenu. Tvrdoća kamena ispod te zemlje sprečava nicanje biljaka i postojanost zemlje prilikom spuštanja obilne kiše, jer ta zemlja nije spojena sa zemljom ispod nje koja bi prihvatila vodu i iznjedrila travu. Tako i srce licemjernog udjeljivača nije postojano prilikom kiše Allahovih naredbi, zabrana i kaderskih odredbi, pa kada se na njega spusti Objava – otkloni se tanki sloj zemlje koji je na njemu bio i otkrije se go kamen na kojem nema biljaka. Ovo je primjer koji je Uzvišeni Allah naveo za licemjera i njegovo udjeljivanje, koje na Sudnjem danu ništa neće vrijediti iako će mu tada dobra djela biti najpotrebnija. A Allah upućuje na Pravi put.”

(Ibn Kajjim, I‘lamul-muvekkiin, 1/142)

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara