Djelo zbog kojeg će nas zavoljeti Allah i ljudi

Došao čovjek Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao mu: „Allahov Poslaniče, uputi me na takvo djelo zbog kojega će me, ako ga učinim, (za)voljeti i Allah i ljudi.
Na to mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: „Ne budi pohlepan za ovim svijetom (budi skroman prema dunjalučkim stvarima), pa će te Allah voljeti, i ne žudi za (tj, budi skroman prema) onim što je u rukama drugih (ljudi), pa će te svijet voljeti.

Izvor: Sujutijeva zbirka hadisa (Sahih i Hasen)

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara