Press "Enter" to skip to content

Dok je žena u mjesečnom ciklusu da li je dozvoljeno da muža zadovolji oralno?

Pitanje: Es-selamu alejkum! Želim znati:

1) Kakav je šerijatski stav u vezi sa oralnim seksom u islamu?
2) Da li se smatra masturbacijom ako dođe do ejakulacije prilikom predigre bračnih drugova?
3) Dok je žena u mjesečnom ciklusu da li je dozvoljeno da muža zadovolji oralnim seksom?
Kako bismo se, inšallah, sačuvali od grijeha, molimo vas da se potrudite da nam odgovorite. Allah vas obilato nagradio!

Odgovor: Alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu!
Prije svega neophodno je spomenuti da je islam savršena vjera koja nije za svako pitanje pojedinačno dala konkretan odgovor, ali je postavila velike osnove i smjernice na osnovu kojih ljudi mogu iznalaziti odgovore na novonastala pitanja. Što se tiče intime bračnih drugova, veoma je bitno zapamtiti sljedeće: Islam je zabranio muškarcima da spolno opće sa suprugama u analni otvor. Na to nam ukazuju riječi Allahovog Poslanika: ”Allah se ne stidi istine”, pa je to ponovio tri puta. ”Ne općite sa ženama u analni otvor.” (Ibn Madže, br. 1924, od Huzejme ibn Sabita, r.a., sahih –vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani) U drugom hadisu Allahov Poslanik je kazao: ”Allah neće pogledati osobu koja je spolno općila sa svojom suprugom u analni otvor.” (Ibn Madže, br. 1923, od Ebu Hurejre, r.a., sahih – vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)
Također, islamom je strogo zabranjeno da čovjek spolno opći sa suprugom u periodu mjesečnice. Na to nam ukazuju riječi Uzvišenog Allaha: ”I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: ‘To je neprijatnost.’ Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju, a kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. – Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.” (El-Bekare, 222.)
To su dvije stvari koje su zabranjene i izuzete iz opće dozvole da čovjek prilazi supruzi i naslađuje se njenim tijelom kako želi. Da je dozvoljenost osnova u naslađivanju supruginim tijelom na to nam ukazuju riječi Uzvišenog Allaha: ”Žene vaše su njive vaše, i vi njivama vašim prilazite kako hoćete, a pripremite što i za duše svoje. I bojte se Allaha i znajte da ćete pred Njega stati. A ti obraduj prave vjernike!” (El-Bekare, 223.) Ovu osnovu potvrđuju riječi Allahovog Miljenika koji je, govoreći o propisu naslađivanja tijelom žene dok je u mjesečnici, kazao: ”činite sve osim spolnog odnosa.” (Ebu Davud, br. 258, od Enesa, r.a., njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani)
Ako smo dobro shvatili spomenuto, odgovor na pitanje oralnog seksa je jasan. Ne postoji dokaz koji bi taj čin zabranio i izuzeo ga iz općeg pravila dozvoljenosti naslađivanja tijelom supruge.
B- Ako bi u predigravanju bračnih supružnika jedno od njih doživjelo orgazam –ejakulaciju, to se neće smatrati masturbacijom. Islamski učenjaci spomenuli su u svojim djelima da je supruzi dozvoljeno da dodiruje svojom rukom mužev spolni organ, pa makar to dovelo do ejakulacije. Kazao je Ibrahim ibn Muhammed Davjan u komentaru poznatog djela u hanbelijskom mezhebu, Menaru Es-Sebil: ”We lehu istimnau bi jediha – dozvoljeno je muškarcu da doživi ejakulaciju tako što će ga ona (supruga) dodirivati rukom”, zato što je to kao i poljubac.” (Menaru Es-Sebil ve hašijetuhu, poglavlje ”Izdržavanje supruge”, str. 558.)
C- Spomenuli smo hadis u kojem Poslanik kaže: ”činite sve osim spolnog odnosa” (Ebu Davud, br. 258, od Enesa, r.a., njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani), što jasno ukazuje na dozvoljenost oralnog seksa u periodu dok supruga ima menstruaciju.
Allah najbolje zna!!!

Odgovorio: Pezić Elvedin, prof.

Minber.ba

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *