DOVA KOJA BRIŠE ČAK I VELIKE GRIJEHE

Od Abdullaha b. Amra b. Asa se bilježi da je Poslanik alejhissalatu vesselam rekao: – Nema nikog na zemlji koji kaže: – Nema boga osim Allaha i Allahu ekber, i nema promjene ni moći osim kod Allaha Uzvišenog, Velikog, a da mu neće biti oprošteni njegovi grijesi, makar ih bilo kao morske pjene. – u značenju i sprovođenja ovoga.

Hadis bilježi Tirmizi i kaže: hasenun sahih, i Nesai.

Od Ebu Hurejre r.a. se bilježi da je Poslanik alejhissalatu vesselam rekao: – Ko Allaha slavi, poslije svakog propisanog namaza, stotinu puta, veliča Ga stotinu puta, izgovori  la ilahe illellah stotinu puta i zahvali Mu stotinu puta, oprostit će mu se njegovi grijesi kada bi ih bilo više od morske pjene.

Hadis bilježi Nesai.

Od istog prenosioca se bilježi da je Poslanik alejhissalatu vesselam rekao: – Ko Allaha slavi, poslije sabah namaza, stotinu puta, veliča Ga stotinu puta, izgovori  la ilahe illellah stotinu puta i zahvali Mu stotinu puta, oprostit će mu se njegovi grijesi kada bi ih bilo kao morske pjene.

Hadis bilježi Nesai.