DOVA ZA DOBRO U ONOME ŠTO JE PRED NAMA

Allahu moj, ja Te istinski molim, pomozi mi u budućnosti, u onome što je preda mnom. Zaštiti me sa svih mojih strana, i zatvori sve puteve, vrata i prolaze koji vode do mene. I podari mi veliki hajr, porodici mojoj i svim Tvojim iskrenim robovima.

Komentar:

Čovjek u životu povlači poteze za koje smatra da su dobri i ispravni, ali ih drugi takvim ne vide. Tu dolazi  do sukoba i kolizije. Kada god se insan nađe u takvoj situaciji, preporučuje se ova dova. Kada je u strahu, iz raznih razloga, a čovjek je slabo biće, stalno je u strahu ili nadanju, neprestano se kod njega smjenjuju suze i smijeh, onda treba posegnuti za ovom dovom.

Iz knjige: Halal hamajlija na temeljima Kur’ana i sunneta, Sanin Musa

Obrada: svjetlo-dunjaluka.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara