Press "Enter" to skip to content

DOVA ZA SVE VRSTE PROBLEMA!

Dova za sve vrste problema !!!
(Nauči, potom živi po tome)
Od Sa‘da b. Ebi Vekkasa, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Dova Zunnuna/Junusa kojom je dovio dok se nalazio u utrobi ribe je:
‘La ilahe illa Ente, subhaneke inni kuntu minez-zalimin! / Nema drugog boga osim Tebe, slavljen neka si Ti, uistinu, ja sam jedan od onih koji sebi čine nasilje!’
Nikada neće musliman njome doviti i tražiti nešto a da mu se Allah neće odazvati!”
(Ahmed, Et-Tirmizi, En-Nesai i šejh Albani koji ga je ocijenio vjerodostojnim u Sahihul-džamia, 3383)

Mr. Elvedin Pezić

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *