Dr Zakir Naik Da li je ašikovanje dozvoljeno u islamu

Treba jasno kazati da takve veze (predbračne ljubavne veze, zabavljanje) u islamu nisu dozvoljene! Brak je jedina priznata veza između muškarca i žene koji nisu rod. Pored braka postoji još i zaruka (vjeridba) koja također ima svoja pravila i koja se nebi mogla nazvati vezom u tom smislu već je to više dogovor.
Ljubavne veze sadrže u sebi neke od sljedećih harama: seksualni odnos van braka, poljubce, dodirivanje, gledanje u zabranjeno, rasplamsavanje strasti, osamljivanje sa suprotnim spolom, zavođenje, nepotreban i šerijatski nelegalan razgovor, itd.

Na osnovu svega nabrojanog, dužnost nam je ovu pojavu nazvati pravim imenom. Ljubavne veze nisu ništa drugo do bludničenje i blud (zinaluk)! Jasno je da su haram (zabranjene) i da su grijeh!
Što se tiče osoba koje žele islamizirati ovu pojavu tvrdnjama da se može ostvariti ljubavna veza i bez seksualnih odnosa, dodirivanja i poljubaca, takvi treba da znaju da musliman nema pravo da se osamljuje sa muslimankom osim ako je prisutan mahrem (muški rođak iz njene familije) i trebaju znati da njena familija mora biti upoznata sa njim i njegovim namjerama. A jedina namjera može i smije biti upoznavanje prije braka.
Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,: ”Bolje je čovjeku da se probode željeznom šipkom kroz glavu nego da dotakne ženu koja mu je zabranjena.” (Taberi)
U gore pomenutom hadisu se misli na svaku vrstu fizičkog dodirivanja i kontakta. Musliman mora i treba znati da se sa muslimankom sa kojom nije u braku ne smije ni rukovati a naravno da ne smije sa njom da se drži za ruke, grli, itd.
U koliko djevojka želi vidjeti mogućeg budućeg supruga i ukoliko on želi vidjeti nju, u prisustvu mahrema oni se mogu pogledati tako što će jedno drugome vidjeti lice. Dozvoljeno je još i da mladić pita djevojku da li ima kakvu mahanu na tijelu a i da ona pita njega. Ne smiju sakriti mahanu jedno od drugog, niti smiju pokazati išta od tijela prije braka.
Uzvišeni Allah kaže: “ Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uisitinu, zna ono što oni rade. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim …” (An-Nur, 30,31)
Zato braćo i sestre, kontrolišite svoje strasti i bojte se Allaha! Osoba koja kontroliše svoju požudu, biće među ljudima kojima će Allah dodijeliti svoju milost:
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da će među sedam osoba koje će Allah staviti pod Svoj hlad na Dan kada drugog hlada ne bude biti i čovjek koji je iskušavan od strane lijepe žene ali ju je odbio zbog straha od Allaha. (Buharija i Muslim)
Uzvišeni Allah kaže: “ Bludnik ne treba da se oženi osim bludnicom ili mnogoboškinjom, a bludnica ne treba da bude poželjna osim bludniku ili mnogobošcu, to je zabranjeno vjernicima .” (An-Nur, 3)
Naslušaćete se kako je ašikovanje (udvaranje) kod našeg naroda poznato od davnina. To baš i nije tačno. Prijašnje generacije su izuzetno cijenile čast, poštenje i ugled muslimanke i muslimana. Tako da nisu dozvoljavali miješanja muškaraca i žena jer su sama po sebi haram. Mladić nije mogao vidjeti djevojku osim tako što bi stajao pred avlijom i pjevao, pa ako bi se ona na tren pojavila na prozor to bi bio vrhunac njihovog kontakta. Ako bi se kad desilo da cura kaže neku riječ mladiću o tome bi odmah bila ispjevana pjesma. Današnje generacije imitiraju nevjernike (kršćane i židove) i prepuštaju se strastima i prohtjevima ne vodeći računa o Allahovim granicama. A najtužnije je što to smatraju modernim i normalnim pojavama.

Novi Horizonti

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara