Dva grijeha zbog kojih će čovjek biti kažnjen na Dunjaluku

“Za dva grijeha Uzvišeni Allah daje kaznu još na ovom svijetu:
Dva grijeha zbog kojih će čovjek biti kažnjen na dunjaluku:

U hadisu koji je zabilježio imam Taberani, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Za dva grijeha Uzvišeni Allah daje kaznu još na ovom svijetu. Prvi grijeh jest…
nasilje, a drugi grijeh jest neposlušnost roditeljima.” Onaj koji čini ova dva grijeha, neka očekuje kaznu još na ovom svijetu, a kako će mu biti na ahiretu, to samo Allah zna. Čovjek koji čini zulum prema nekom drugom, kao naprimjer muž prema supruzi, neka očekuje kaznu u obliku bolesti ili siromaštva, ili da će on biti žrtva zuluma koji će nad njim počiniti neko ko je jači i snažniji, ili da će njegovoj kćerki njen muž činiti zulum.

Slično može očekivati i onaj ko je neposlušan svojim roditeljima, a kazna mu može biti da njegova djeca neće biti poslušna njemu. Kazna može biti u raznim oblicima, međutim, Uzvišeni Allah sigurno će mu dati neku kaznu i doživjet će nešto što mu neće biti drago, a kako će mu biti na ahiretu, to samo Gospodar svjetova zna.
Zato, braćo i sestre, čuvajmo se činjenja nasilja drugima i čuvajmo se neposlušnosti roditeljima, jer Onaj koji uvijek motri nad nama i u čijoj su ruci naši životi i sudbine, obećao je da će zbog ovih grijeha požuriti da kazni čovjeka još na ovom svijetu.

Sa predavanja hfz. Abdurrahmana Kuduzovića

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara