Dvije velike greške prilikom odlaska na iftar

Prilikom pripreme iftara za postača/e i prilikom odlaska kod nekog na iftar potrebno je paziti da se ne urade dvije krupne stvari:

Da se uzvraća na iftar radi sramote ili grižnje savijesti. To znači da pozovemo na iftar nekog ko je nas prije pozvao i da mu se odužimo za iftar i time iftar ne bude radi Allaha već radi grižnje savijesti ili neke društvene sramote. Isto tako, ako je neko pozvao nekog na iftar ne treba da očekuje da bude pozvan kod njih kao vid uzvraćanja. Allah nagrađuje po nijjetu i treba očekivati nagradu od Allaha i čuvati svoja dobra djela.

Da se nose pokloni kad se ide na iftar Počela je praksa da se nose pokloni kad se ide nekom na iftar kao vid potrebe da se nadoknadi onom koji poziva na iftar i time oni koji nisu ništa ponijeli osjećaju se neugodno ili čak osramoćeni i onda se neki ustručavaju ići na iftar zbog toga što nemaju poklon. Nije u adetu da se nose pokloni za iftar i treba to ukinuti. Niti ih nositi i niti ih očekivati. Drugim prilikama se darujte.
___________________________________________

Lijepo za znati

– Ukoliko osoba krene na put prije nastupanja zore i izađe iz mjesta boravka prije nego što je nastupila zora, onda može da taj dan ne posti, a ako planira da krene na put nakon nastupa zore, recimo oko 10:00h, onda će zanijetiti post tog dana i tek onda kada krene na put i napusti mjesto boravka može da prekine post jer je postao putnik, a taj dan će napostiti nakon ramazana.

Abdullah Mujić, prof.

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara