Džennetska vrata na koja će ulaziti postači zovu se Er-Rejjan .Zašto su dobila baš takvo ime?

Pitanje: Džennetska vrata na koja će ulaziti postači zovu se Er-Rejjan .Zašto su dobila baš takvo ime?

Odgovor: Džennetska vrata na koja će ulaziti postači dobila su ime Er-Rejjan zato što postači obično najviše trpe i osjećaju žeđ, a najpriličnije je da se Allahovom, dž. š., nagradom napajaju oni koji trpe žeđ u pokornosti Allahu, dž. š.

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda ibn Saliha el-Usejmina

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara