Izaći će jedan čovjek iz džehennema (poslije kazne koju je zaslužio svojim grješenjem) pa će reći: Gospodaru, udalji moje lice od Vatre, jer me je uistinu njen vjetar zatrovao, urezilio i upropastio, a njen plamen, sagorijevanje i vrućina su me spalili. Zatim će moliti Allaha, koliko to Allah htjedne. Nakon toga će Uzvišeni Allah dž.š. reći: Ako udovoljim tvojoj molbi, hoćeš li obećati da nećeš tražiti ništa drugo? Tada će čovjek reći: Obećavam da neću tražiti ništa drugo. Allah će tada ispuniti svoje ugovore i obećanja koliko htjedne i udaljiće mu lice od Vatre. Kada se čovjek nakon toga okrene Džennetu i ugleda ga, zašutjet će, koliko to Allah htjedne, a zatim će reći: Gospodaru, približi me do Džennetskih vrata.

Allah će ga tada upitati: Zar ti nisam dao sve što si tražio i zar mi nisi obećao da nećeš ništa više tražiti od onoga što sam ti dao. Jadan li si, čovječe, koliko li si samo vjeroloman! Čovjek će reći: Gospodaru – pa će se umiljavati Allahu sve dok mu Allah ne rekne: Obećavaš li Mi, ako ti to dadnem, da više ništa nećes tražiti? Reci će: Neću, tako mi Tvoje veličanstvenosti. Allah će i tada udovoljiti njegovoj molbi i dovešće ga do Džennetskih vrata.

Kada dođe do Džennetskih vrata, otvorit će mu se Džennet pa će vidjeti njegove ljepote i uživanja. Tada će zašutjeti, koliko Allah htjedne, a zatim će reći: Gospodaru uvedi me u Džennet! Allah će mu tada reći: Zar se nisi obavezao i dao obećanje da nećeš ništa više tražiti nakon onoga što sam ti dao? Jadan li si, čovječe, koliko li si samo vjeroloman. Čovjek će tada reći: Gospodaru, ne učini da budem najnesretniji čovjek! Neprestano će moliti Allaha sve dok mu se Allah ne nasmije.

Kada mu se Allah nasmije reći će: Uđi u Džennet! Kada uđe u Džennet, Allah će mu reći: Poželi šta želiš?! Tražiće od Allaha i izražavaće svoje želje tako da će ga Allah podsjećati na određene blagodati. Kada prestanu njegove želje, Allah će mu reći: Sve što si poželio imaćeš, i još toliko.

Ata b. Jezid kaže: Ebu Seid el-Hudri je sjedio ne reagujući na hadis koji je prenio Ebu Hurejre. Kada je Ebu Hurejre citirao da je Uzvišeni Allah, rekao spomenutom čovjeku u hadisu – i još toliko – Ebu Se’id je rekao: I još toliko deset puta, Ebu Hurejre. Ebu Hurejre je rekao: Ja sam zapamtio samo – imaćeš to – ili – i još toliko. Ebu Se’id je rekao: Svjedočim da sam zapamtio od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., njegov govor – imaćeš to i još deset puta toliko.

Ebu Hurejre je rekao: To će biti posljednji čovjek koji će ući u Džennet.

Uzmi pouku!

Prijevod: Emina Hasanović
Obrada: Hacker Design

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara