EVO KAKO SU KAŽNJENE OSOBE KOJE SU POČINILE BLUD U KABI

Mekkanski mušrici imali su dva božanstva po imenu Isaf i Naila. ” Isaf i Naila su dva kipa koja su bila na Saffi i Mervi. Za njih se kaže da je njihova osnova postojanja ta što je Isaf bio od Džurhuma, a Naila žena od njih, pa su ušli unutar Kabe i počinili blud. Pa ih je Allah pretvorio u kamenje. Oni su ih izvadili da bi ljudi u njima imali pouku, ali kada se vrijeme oduljilo oni su ih počeli obožavati kao i ostale kipove.” (Sira od ibn Hišama)
Imam Darimi prenosi u svome Musnedu od Mudžahida koji kaže: ”Pričao mi je moj štićenik da ga je njegova porodica poslala sa posudom u kojoj je bio maslac i mlijeko za njihove kipove, pa kaže: ‘Ništa me nije spriječilo da pojedem maslac do strah od kipa. Pa bi došao pas i pojeo maslac i popio mlijeko, a nakon toga se pomokrio na kipa, a ti kipovi bili su Isaf i Naila” (Lanac prenosilaca je dobar)
Hvala Allahu na Uputi!

Abdullah Mujić

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara