Press "Enter" to skip to content

EVO ŠTA TREBATE ČINITI U OVOJ NOĆI

Lejletu-l-Kadr (noć odredbe, noć snage/moći, noć vrijednosti, noć sudbine, ili noć mjera), je ustvari noć kada su prvi ajeti Kur’ana objavljeni poslaniku Muhammedu a.s.

Lejletu-l-Kadr (noć odredbe, noć snage/moći, noć vrijednosti, noć sudbine, ili noć mjera), je ustvari noć kada su prvi ajeti Kur’ana objavljeni poslaniku Muhammedu a.s.

Za posebnu noć vjeruje se da je skrivena u zadnjih 10 mubarek mjeseca ramazana, i to 27. noć ramazana.

Kolika je vrijednost ove noći između ostalog govori i činjenica da se noć Kadr spominje na dva mjesta u Kur’anu, od kojih je jedno kompletna sura koja je upravo nazvana po ovoj noći.

Mi smo ga objavili u Noći kadr:
a šta ti znaš šta je Noć kadr?
Noć kadr bolja je od hiljadu mjeseci,
meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,
ona je spas sve dok zora ne svane.

Sura 97 (El-Kadr)

Noć Lejletu-l-Kadr je noć kada se ibadeti, grijesi praštaju, te upućuju dove.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio je i ovu dovu da se uči u noći Kadr.

Aiša, radijallahu anha, upitala je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

“Kada bih znala da je Lejletu-l-kadr, koju bih dovu upućivala Allahu u toj noći?” Poslanik odgovori: “Reci:

Allahumme inneke ‘afuvvun kerimun tuhibbul-‘afve fa’fu ‘anni! (Allahu moj, zaista Ti si Onaj koji mnogo prašta i plemenit si, voliš da praštaš pa i meni oprosti!).” (Bilježe Et-Tirmizi, Ibn Madža, a hadis je sahih. Albani, Silsiletu Sahihe, 3337)

Kojim ibadetima ispuniti Noć kadra?

Namaz

Allahov Poslanik je rekao: ‘Ko provede Noć kadra u kijamu (klanjajući namaz), vjerujući u njen blagoslov, tražeći na taj način nagradu od Uzvišenog, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi.’’

Cijela noć općenito je vrijeme u kojem je dozvoljeno klanjati nafila-namaz, stoga vjernik treba da Noć kadra u što većoj mjeri provede u namazu.

Dova i zikr

Aiša, radijallahu anha, upitala je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

“Kada bih znala da je Lejletu-l-kadr, koju bih dovu upućivala Allahu u toj noći?” Poslanik odgovori:

“Reci:Allahumme inneke ‘afuvvun kerimun tuhibbul-‘afve fa’fu ‘anni! (Allahu moj, zaista Ti si Onaj koji mnogo prašta i plemenit si, voliš da praštaš pa i meni oprosti!).” (Bilježe Et-Tirmizi, Ibn Madža, a hadis je sahih. Albani, Silsiletu Sahihe, 3337)

Kadr je noć sigurnosti, mira i spasa, kao što je rekao Uzvišeni: ”sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.” (El-Kadr: 5.)

Salavat

Rekao je Uzvišeni Allah: „Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!“ (Sura el-Ahzab, 56.)

Od Enesa b. Malika, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti deset salavata, poništiti mu deset loših djela i uzdići ga za deset deredža.” (Musnedu Ahmed, Sunenun-Nesai. Albani ga je ocijenio sahihom)

Učenje Kur’ana

Učenje svete Knjige u Noći kadra bolji je i vredniji od učenja u bilo kojoj drugoj noći.

Izvor:  CazinNET

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *