Press "Enter" to skip to content

EVO TRI NAČINA KAKO DA VAM SE ŽELJE ISPUNE

Evo tri načina da vam se želje ispune:

Prva opcija – učenje salavata:

Najkraći salavat: Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.

Ko prouči jedan salavat, allah njega blagosiva deset puta, a ko prouči deset salavat, Allah mu uzvraća sa stotinu puta više, a ko prouči 1000 salavata, ima zagarantovan Džennet i zaštitu, ali da nije munafik, te da zanijeti koju želju ima, pa će mu se ostvariti.

Druga opcija – učenje sure Ihlas (Kul huvellah) 1000 puta.

Treća opcija – učenje 70000 puta la ilahe illellah.

Ljubav u okrilju Kur’ana, hfz. Husejn Čajlaković

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *