Press "Enter" to skip to content

Evo zašto su naši djedovi sadili voće gdje god su stizali!

Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Nijedan musliman ne zasadi nijednu sadnicu a da sve što se sa nje pojede njemu ne bude sadaka, a i ono što se sa nje ukrade njemu je sadaka. Niko neće ubrati plodove sa nje a da on za to neće imati sadaku.” Hadis bilježi Muslim, 1552.

U drugoj verziji kaže se: ”Nijedan musliman ne zasadi sadnicu, sa koje pojedu čovjek, životinja ili ptica, a da to njemu ne bude sadaka sve do Sudnjeg dana.”

U sljedećoj verziji navodi se: ”Nijedan musliman ne zasadi sadnicu ili posije žitaricu, sa koje pojedu čovjek, životinja ili bilo šta , a da to njemu ne bude sadaka.” Ovaj hadis također bilježe Buhari, 2320, i Muslim, 1553, od Enesa, radijallahu anhu.

Elvedin Pezić

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *