EZAN KOJEG ĆE UČITI DŽENNETSKI MUJEZIN

Muslim bilježi od E bu Se’ida i E bu Hurejre da je Vjerovjesnik, a.s. rekao: «Glasnik će dozivati: ‘Doš­lo je vrijeme da budete zdravi i da više nikada ne bolujete, došlo je vrijeme da živite i da više nikada ne umirete, došlo je vrijeme da budete mladi i da više nikada ne ostari te i došlo je vrijeme da uživate i da više nikada ne budete nesretni.’» U hadiskim zbirkama Buharije i Muslima bilježi se od Ebu Se’ida da je Allahov Poslanik, a.s. rekao: «Uzvišeni Allah će pozvati stanovnike dženneta: ‘O stanovnici dženneta!’ Oni će reći: ‘Odazivamo Ti se, Gospodaru naš i stavljamo Ti se u službu’. Allah će kazati: ‘Jeste li zadovoljni?’ Oni će odgovoriti: ‘Kako ne bi smo bili zadovoljni kad si nam dao ono što nisi dao ni jednom drugom svom stvorenju’. Allah će reći: ‘Dat ću vam nešto što je vrijednije od toga’ . Oni će kazati: ‘Gospodaru naš, a šta je vrijednije od toga?’ Allah će odgovoriti: ‘Obuhvatit ću vas Svojim zadovoljstvom, tako da se nikada na vas neću naljutiti.’»

Autor: Šejhul-Islam Muhammed ibn Qajjim El-Dževzi

Iz Knjige: Knjiga o Džennetu

Obrada: Putem Islama

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara