Fizički opis Isa alejhi sselam

U predajama se kaže da je on čovjek srednjeg rasta, ni visok ni nizak, crvenkastobijele kože, ravne kose, širokih prsa, kosa mu skoro prekriva uši, valovita, pala na pleća. Zabilježeni hadisi su slijedeći: Dva šejha bilježe od Ebu Hurejre r.a. da je Resulullah savs rekao: U noći Isra’a sam sreo Musa a.s. … i sreo sam Isaa … srednjeg rasta, crven, kose vlažne kao da je iz vode izašao.476  Muslim bilježi od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao: Kurejšije su me pitali o … vidio sam Isaa sina Merjeminog kako stoji i klanja, najsličniji mu je Urvet ibn Mes’ud es Sekafi.478 Dva sahiha bilježe od Abdullah ibn Omera da je resulullah savs rekao: Kod Kabe sam vidio najljepšeg crnomanjastog čovjeka kojeg možeš vidjeti,divne kose koja je skoro mu uši prekrila,mahnuo je njome kao da je tek oprana,oslanjao se na dvojicu ljudi dok je tavafio. Upitao sam: Ko je to? Rečeno mi je Isa sin Merjemin.479

Izvor:Predznaci sudnjeg dana  (Jusuf b. Abdullah b. Jusuf el-Vabil)

 

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara