Pa kada se zvijezde ugase. (77- Al-Mursalat, 8)

U periodu objave Kur’ana u narodu je preovladavalo mišljenje kako svjetlost zvijezda ima odliku vječnog trajanja. Iz tog razloga, kur’ansko kazivanje da će zvijezde izgubiti svoj sjaj predstavlja još jednu od mudžiza, uzme li se u obzir da se u periodu objave Kur’ana nije znala unutarnja struktura zvijezda, kao ni činjenica da će zvijezde potrošitit svoju energiju. Kur’ansko predviđanje gašenja zvijezda je mudžiza.

Kada se Sunce smota . (81- At-Takwir, 1)

Kako god se glagol ”kevvere” koristi u značenju motanja čalme oko glave, on isto dolazi i u značenju motanja, skupljanja (valjajući), uvijanja u trubu, (pre)savijanja (papira, tkanine), zbijanja i sl.
Ajet govori o tome kakav će kraj zadesiti Sunce. Kao sve zvijezde, i naše Sunce dolazi do energije sagorjevanjem atoma hidrogena, nakon čega odašilja toplotu i svjetlost.
Proces pretvaranja hidrogena u helijum prestaje iscrpljivanjem raspoloživih atoma hidrogena, što dovodi do gašenja zvijezda. Shodno tome, sasvim je sigurno da će se, ako ne zbog nečega drugog, a onda zbog toga, i Sunce ugasiti. Zvijezde se gašenjem, prema svojim veličinama, pretvaraju u ”crvene divove”, ”bijele kepece” ili u ”crne rupe”. Predviđa se da bi se, nakon gašenja, Sunce prvo pretvorilo u ”crvenog diva”, a potom umrlo. Tokom povijesti čovječanstva Sunce je zauzimalo posebno mjesto u očima čovjeka da su ga u mnogim civilizacijama i vremenima, čak i u vrijeme objave Kur’ana, mnogi smatrali božanstvom. I ovdje je vidljiv značaj poimanja Smaka svijeta. Bilo je onih koji su, ne shvatajući da će se desiti Smak svijeta, Sunce proglasili božanstvom, koji su, misleći kako će svemir i Zemlja vječno trajati, izmišljali politeističke religije koje su zagovarale vječno preseljavanje duše na Zemlji putem reinkarnacije. Opća kosmička kataklizma, opovrgava vjerovanja u Sunce kao božanstvo ili tumačenja o vječnom prenošenju života na Zemlji putem reinkarnacije. Ahiret i Smak svijeta (Kijamet), o čemu govori Kur’an, međusobno su povezane faze jednog sistema. Poimanje istinitosti kataklizme koja očekuje svemir jača i vjeru u budući svijet (ahiret) o kojem govori Kur’an.

Kur’ansko kazivanje o nestanku Sunca i Zemlje predstavlja još jedan od kur’anskih fenomena. Sasvim je neosporno da je to bilo nemoguće dokučiti astronomskim saznanjima iz perioda kada je objavljivan Kur’an. Muslimani koji su živjeli u doba objavljivanja Kur’ana vjerovali su u sve navedeno ne zbog toga što su shvatili da je to naučno moguće, već zbog toga što su spoznali i bili ubijeđeni da je Uzvišenom Allahu, Koji je stvorio svemir, lahko ga i uništiti.
Danas je, pak, dokazana ispravnost kur’anskih saopćenja o tome da će doći kraj zvijezdama, Suncu, Zemlji i cijelom svemiru. Više nema onih koji se klanjaju Suncu, zvijezdi koja putuje svome kraju.
Nadati se da neće biti onih koji se klanjaju materiji, jer danas svako razuman vidi da je materija itekako uništiva i da će je jednom nestati.

dokazi.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara