Prenosi se od Nafi’a da je rekao:

“Jedanput je Abdullah ibn Omer pozvao svoje prijatelje, među kojima sam

bio i ja, i pripremio je gozbu izvan Medine. Kada smo sjeli za sofru naišao

je neki čoban sa stadom ovaca. Ibn Omer ga je pozvao za sofru, a on je

odbio rekavši da posti. Onda je u čudu rekao: “Zar u ovako dugom danu i

na ovakvoj vrelini da postiš? Zašto sam sebe iscrpljuješ?”

Čoban je odgovorio: “Da koristim slobodno vrijeme i pripremam se za Dan

obračuna.”

Zatiin ga je ibn Omer upitao “A bi li mi prodao jednu ovcu da

zakoljem? Platit ću ti koliko vrijedi, i pored toga dat ću tebi mesa da

pripremiš sebi za iftar.” Na to ée čoban: “Ne mogu to učiniti jer ovce nisu

moje.” A Abdullah ibn Omer mu reče: “To nije nikakav problem, vlasnik

ovaca te ne vidi, a kada te bude pitao za ovcu reci vuk je pojeo.”

Coban mu odgovori: “A gdje je Allah?” (tj. zar Allah ne vidi, ako ne vidi

vlasnik ovaca)

A oduševljen postupkom čobana, Abdullah ibn Omer je sve do Medine

ponavljo njegove riječi “A gdje je Allah?” Zatim je pronašo vlasnika ovaca

i kupio od njega i čobana i stado, a onda je oslobodio čobana i poklonio mu

stado zbog njegove iskrene vjere i poštenja.

 

Obrada: putem-islama.com

Izvor: Riznica mudrosti (Husejn ef. Čajlaković)

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara