Press "Enter" to skip to content

Gdje sam u Kur’anu našao Srebrenicu?

Faraon je silnik i agresor nad onima koji imaju Poslanika i koji bi trebali biti pravovjerni. Poznato?

Ubija im muškarce, ostavlja žene.

Poznato?
Sveti im se samo jer vjeruju u Jednog, Silnog i Moćnog. Samo jer imaju muslimanska imena i sunete se.

Poznato?

Musa narodu nudi da uđu u Svetu zemlju, da spašeni budu. Oni očekuju da će se Bog i Musa boriti za njih, a oni da sjede. Razočaraju se kad vide da nisu u zaštićenoj zoni, i da Svijet ne zanima šta će biti sa njima. Poznato?

Kao opomena dolazi 40 godina lutanja i traženja sebe. Tu smo sad na raskrsnici.

Musa za to vrijeme odgaja novu generaciju. Kojoj je biblioteka preča od kladionice, rad od dangube, džamija od kafane… Sa vjerom u Allaha, poštivanjem autoriteta i jedinstvom, prelaze preko mora. Faraon ih nije stigao! Pitanje je sad: koliko je nama prošlo od onih 40 godina i hoće li nas stići Faraon, ili će se silnik istopiti i utopiti kad dođemo pred more iskušenja i kažemo: Gospodar naš je sa nama?!

Piše: hfz. Ammar Bašić

Akos.ba

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *