HADIS O ČIŠĆENJU SPERME SA ODJEĆE

Od Abdullaha ibn Šihaba el-Havlanija, r.a., se prenosi:
– Bio sam gost na konaku kod Aiše, r.a. , te s obzirom da sam te noći na snu s permu izbacio u svoju unutrašnju odjeću, ustavši ujutro, smočio sam je u vodu. Primijetila me Aišina, r.a., sluškinja i rekla joj šta je vidjela.
Aiša me pozvala da dođem i upitala me je:
– Šta te je navelo da tako postupiš sa svojom odjećom?
Odgovorio sam joj:
– Sanjao sam ono što zaspali čovjek ponekad sanja.
– A da li si na odjeći nešto primijetio? – upita me ona.
– Nisam – odgovorih joj, a ona mi reče:
– Čak i da jesi, bi li i to vodom isprao?! Ta, koliko li sam samo puta noktima svojim odstranjivala sasušenu spermu sa Poslanikove odjeće!

Muslimova zbirka hadisa – sažetak, str.103

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara