HADŽ ĆE SE PRESTATI OBAVLJATI

Jedan od događaja koji će se desiti na kraju vremena jeste da će ljudi napuštati vjeru, pa će doći vrijeme kada se hadž i umra neće prakticirati.

Ebu Seid el-Hudri, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: “Neće nastupiti Smak svijeta dok se hadž ne prestane prakticirati.” (Bilježe Ebu Ja’la, Ibn Hibban i El-Hakim, koji kažu da je hadis sahih prema uvjetima El-Buharija i Muslima.

Ovaj predznak desit će se pred sami Smak svijeta, jer će se nakon pojavljivanja Jedžudža i Medžudža hadž i dalje obavljati. Ebu Seid el-Hudri, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: “Hadž i umra će se nastaviti obavljati nakon pojave Jedžudža i Medžudža.” (Bilježi El-Buhari)

Moguće je da će se hadž prestati prakticirati za vrijeme nemira i ratova, pa će se ponovo obavljati kad nastupi vrijeme mira. Može biti i da će neki ljudi zabranjivati hodočašće Ka’be. Allah zna najbolje.

Dr. Muhammed B. ‘Abdurrahman El-‘Arifi – Smak svijeta

Priprema i obrada: putem-islama.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara