Pitanje: U našem mjestu u Kuvajtu, uvjerili smo se da ezan uči pet ili sedam minuta nakon zalaska sunca. Postavlja se pitanje je li dozvoljeno iftariti prije negoli mujezin prouči ezan, nakon što čovjek bude siguran da je sunce zašlo?

Odgovor: Kada postač bude siguran da je sunce zašlo i da je nastupila noć, dozvoljeno mu je da iftari. Rekao je Uzvišeni Allah: ”Zatim nastavite postiti do početka noći.” Allahov Poslanik je kazao: ”Kada se pomoli noć od tamo, a dan nestane od tamo, te zaðe sunce – nastupilo je vrijeme da se iftari postač.” (Hadis su zabilježili Buharija i Muslim) Na osnovu toga saznajemo da nisu prihvatljivi takvimi koji nisu tačni, kao što nije uvjet validnosti iftara da čovjek čuje ezan, nakon što bude siguran da je zašlo sunce. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 9248, 10 tom, str. 287)   28- Pitanje: čovjek spominje da je iftario u ramazanu na osnovu riječi svoje kćerke, koja je tvrdila da je ezan učio. Kada je izašao iz kuće i pošao prema mesdžidu, čuo je ezan, pa pita da li je obavezan da naposti taj dan?   Odgovor: Ako znaš da si iftario nakon zalaska sunca, onda nema potrebe da napaštaš taj dan. A ako si siguran da si iftario prije zalaska sunca, ili kod tebe preovladava mišljenje da si iftario prije zalaska sunca ili čak sumnjaš da li je sunce bilo zašlo, treba da napostite i ti i oni iz tvoje porodice koji su iftarili sa tobom. U osnovi se zna da je dan i ne možemo ostaviti tu osnovu sve dok ne budemo imali šerijatski validan dokaz –ubjeðenje da je sunce zašlo.

(Fetve Stalne komisije: fetva broj 297, 10 tom, str. 288)

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara