ISKORISTI PETAK (Iskoristi današnji dan)

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu i njegove ashabe. Hvala Allahu, dž. š., koji nas je stvorio kao muslimane i hvala našem Gospodaru što nas je učinio pripadnicima ummeta Muhammeda, a.s.

Draga braćo!!!
Džuma namaz je sedmični namaz koji su muslimani-muškarci obavezni klanjati petkom u podnevsko vrijeme umjesto podne namaza. Džumu-namaz mogu klanjati i žene ali nisu obavezne.
Uzvišeni Allah dž.š. je u najstrožoj formi (farzom) naredio muslimanima da klanjaju džumu-namaz, tj. Da se petkom okupe u džamiji saslušaju hutbu ponesu nenje poruke sa sobom i da klanjaju zajednički dva rekjata namaza.
On Allah u Časnom Kur’anu veli:
“O vjernici, kada se petkom pozovete (ezanom) nadžumu-namaz, požurite da spominjete i veličate Allaha, a ostavite trgočacke i druge poslove. To je za vas bolje i korisnije, ako znate.”
 (El-Dzumu-ah, 9)

O Džumi-namazu postoji i mnogo hadisa koje je izrekao Muhammed s.a.v.s  kao npr.:
“Petak je najodabraniji dan u sedmici i najviše cijenjen kod Svevišnjeg Allaha. On je kod Boga odabraniji od Kurbanskog i Ranmazanskog bajrama.“
„U petku ima jedan čas (trenutak, jedno vrijeme) u kojem Allah dž.š. neće odbiti  dovu  svoga roba, ako Ga u tom času nešto zamoli, osim ako to bude zabranjeno.”

Muhammed s.a.v.s. takodje veli:
Ko izostavi tri džume-namaza bez opravdanog razloga taj je izašao iz vjere!”  itd. Još postoji mnogo hadisa koji govore o Džumi ali i ovo je dovoljno da shvatimo koliko je džuma važna i bitna.

Džumom je Uzvišeni Allah obavezao odrasle muškarce na sedmično sastajanje u džamiji kao najodabranijem mjestu u njihovom okruženju, s ciljem produhovljavanja svoga srca, zatim s  ciljem razvijanja jedinstva i sloge među džematlijama, s ciljem  očuvanja džema’ata kao zajedništva i stavljanje kolektivnog, džematskog, interesa u prvi plan.

– Stepen vernika na Sudnjem danu će između ostalog ovisiti i o  vremenu njegovog odlaska na Džumu jer što čovjek ranije dolazi u džamiju više se interesuje i zanima za dobrobit svoga džemata.
U hadisu od Abdullah ibn Mesuda: r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao:
” Ljudi će na Sudnjem danu biti u Allahovoj blizini shodno odlasku na džumu. Prvo ko porani, potom naredni, potom naredni.” (Ibn Madže, Taberani, i još neki prenosioci hadisa).
Onaj ko zadnji dođe a prvi ode, a mogao je ranije doći a i kasnije izaći iz džamije i otići kući , ko dođe i ode sa Džume  a sa svojom džematskom braćom  se kako treba i ne poselami takvih je Džuma falična i krnjava. Cijenjena braćo!!
Kraj je tekuće 2013 godine i podsjećam sve one koji nisu ispunili svoje obaveze prema džematu da to ako su ikako u mogućnosti u što kraćem roku  učine i tako završimo i ovu godinu u pozitivnom poslovanju.

Braćo evo vam nekoliko praktičnih savjeta pa ih probajte zapamtiti i uz Allahovu pomoć primjenjivati u životu;

° Što je bilo bilo je.. Stoga, o propuštenom ne razmišljaj jer je to završena stvar  već spremaj se za budućnost najbolje što možeš i umiješ.

° Budi zadovoljan Božijim određenjem, opskrbom koja ti je data, jer sve je Allah propisao.

° Ne očekuj nagradu niti pohvalu ni od koga  za ono što činiš jer za dobra djela dovoljna ti je nagrada kod Gospodara.

° Svoje srce očisti od zavisti i mržnje i  iz njega protjeraj svaku zlu pomisao i nevaljaštinu.

° Sjećaj se kako tvoj Gospodar mnogo prašta, prima pokajanja, oprašta robovima i briše grijehe pa čini i ti istigfar.
° Ponavljaj riječi: “La havle la kuvvete illa billah“, jer one donose smiraj duši.

° Kloni se loše misli, kloni se iluzija, maštarija, fantazija i budi realan.

° Znaj da nisi jedini iskušan nesrećom kada te nesreća pogodi jer kušnja i nesreća nikog ne zaobilaze.

° Liječi svoju dušu riječima: “La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin“, posebno prilikom nedaća i teških iskušenja.

° Uči zikr u svakoj prilici jer zikr je zaštita, uputa i spas.

° Budi zahvalan Allahu na blagodati vjere, pameti, zdravlja, sluha, vida, nafake, porodice i td.

Zar ne znaš koliko ljudi nije dobrog zdravlja, nema pameti? Koliko je samo paralizovanih, invalida i teško iskušanih ljudi?

° Pogledaj i razmišljaj o onima koji nisu u istoj situaciji kao i ti, koji nemaju zdravlje, kuću, porodicu i imetak, vidjet ćeš kako te je Allah uzvisio nad hiljadama  drugih ljudi.

° Neka ti uzor u svemu bude Poslanik s.a.v.s.  koji je jedne prilike rekao;


: اتَّقِ الله حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقْ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

Boj se Allaha gdje god da si, loše djelo poprati dobrim, izbrisaće ga i lijepo se sa ljudima ophodi.[1]

Ovaj hadis se ubraja u Poslanikove, sallahu alejhi ve sellem, vesijete u kojima oporučuje svojim sljedbenicima da žive po njima i da slijede te poruke u svakom vremenu i na svakom mjestu da bi bili sretni na dunjaluku i ahiretu.

Izvor:Islam-nur

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara