Press "Enter" to skip to content

Islamsko tumačenje: ZA VRIJEME EZANA PSI LAJU, JER VIDE ŠEJTANA (ĐAVOLA) KAKO BJEŽI!

U Allahovom stvaranju postoje mnoga čuda a psi su među Njegovim stvorenjima. U hadisu se potvrđuje da psi vide ono što ljudska bića ne mogu vidjeti. Poslanik alejhi selam je rekao: “Ako čujete lavež psa ili revanje magarca noću, tražite utočište od Allaha, jer oni vide ono što vi ne možete vidjeti.” (Albani i drugi klasifikovali su ovaj hadis kao autentičan.)

U Sahihu El Džami, nakon gore navedenog hadisa, navodi se: “I smanjite izlazak vani kada je tiho, (kada su svi u zatvorenom noću) jer Allah noću prenosi ono što On želi među svojim stvorenjima i zaključajte svoja vrata spominjući Allahovo ime, jer šejtan ne otvara zaključana vrata na kojima se spominje Allahovo Ime … ”

Dakle, ako razmišljamo o riječima ovog hadisa zajedno sa riječima hadisa o kojima su izvještavali Al Buhari i muslimani pripovijedali Ebu Hurejre od Poslanika (sallallahu alejhi ve selleme), moglo bi biti moguće protumačiti lajanje pasa u vrijeme sabaha jer vide šejtane kako bježe od prolaznog vjetra. Šejtani ne bježe samo uz sabahski ezan, već bježe na svakom ezanu, kako je navedeno u hadisu.

Međutim lajanje pasa je primjetnije u sabahskom vremenu, nego u drugim vremenima jer je ovo vrijeme obično tiho.

Ovaj lavež bi mogao biti i zbog običnog razloga, kao i prije sabaha, obično nema kretanja ljudi i mirno je, ali nakon sabaha postoji pokret na koji psi počinju lajati, zbog buke nakon tišine. Štaviše, lajanje pasa u vrijeme ezana moglo bi biti iz razloga koji nisu spomenuti. To je stvar nevidljivog na kome ne možemo biti apsolutno sigurni, osim ako nas Allah informiše o tome.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *