Press "Enter" to skip to content

Izgovarajte svakodnevno ovu riječ, jer nam donosi hiljadu dobrih, a briše hiljadu loših djela

Želiš li danas zaraditi hiljadu dobrih djela, a da ti se izbriše hiljadu grijeha? Pitaš se kako?

Od Ebu Seida, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao (ashabe):

“Da li neko od vas može da u toku jednog dana zaradi hiljadu dobrih djela?”

Jedan od prisutnih upita: “A kako da neko od nas zaradi hiljadu dobrih djela u toku dana?”

Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori:

“Onaj ko u toku dana stotinu puta izgovori: SUBHANALLAH, bit će mu upisano hiljadu dobrih djela ili izbrisano hiljadu njegovih grešaka.”

(Sahihu Muslim, Poglavlje o zikru, br. hadisa 2698)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *