Iznenadne smrti kao predznak Smaka svijeta

Jedan od predznaka Smaka svijeta, akoji je prisutan i danas, jeste povećan broj iznenadnih smrti, poput smrti od srčanih udara, gušenja, saobraćajnih udesa ili usljed pada aviona. Enes ibn Malik, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: “Jedan od predzanaka Smaka svijeta jeste i to da će biti povećan broj iznenadnih smrti.” (Bilježi Et-Taberani u Es-Sagiru i El-Esvatu; El-Albani ga u Sahihul-Džami’u u klasificira kao hasen predanje, 5775.)

Nekada bi čovjek bolovao nekoliko dana, shvatajući da mu je bolest, možda, pogubna i da mu je smrt blizu, pa bi napisao oporuku, oprostio se sa svojom porodicom, svojoj djeci podjelio savjete, okrenuo se svome Gospodaru, pokajao se za grijehe počinjene u prošlosti i izgovarao bi šehadet kako bi uz ove riječi preselio na drugi svijet.

Ali, danas vidimo čovjeka koji je naizgled zdrav i ništa mu nije, a potom čujemo vijest o njegovoj iznenadnoj smrti zbog infarkta, gušenja ili pogubne nesreće. Mudar čovjek bi uvijek trebao biti u pripravnosti i biti spreman za smrt i susret s Allahom.

Dr. Muhammed B. ‘Abdurrahman El-‘Arifi – Smak Svijeta

Priprema i obrada: putem-islama.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara