Press "Enter" to skip to content

Ja ne klanjam, ali sam ipak bolji od pola onih što klanjaju! (Video)

Jasmin Hrnić (Japa Ali) je zajedno sa braćom iz OKC-Sana napravio zanimljiv, nadasve duhovit ali i jako poučan video klip…

„Licemjer ima tri osobine: kada govori laže, kada nešto obeća ne ispuni obećanje, a kada mu se nešto povjeri iznevjeri“. (1:10)

Ovaj hadis prenosi Imam Ahmed u svome Musnedu, Buhari i Muslim u Sahihima, Tirmizi i Nesai, svi od Ebu Hurejre neka je Svevišnji zadovoljan s njim. Muslim pored navedene tri osobine spominje još jednu: „Ako posti i klanja tvrdi za sebe da je musliman“.
Biografija prenosioca

Prenosilac prednjeg hadisa je Ebu Hurejre. Pravo ime mu je: Abdurrahman Ed-Devsi. Bio je veliki poznavalac hadisa, mnoge je znao napamet, tačnije 5374. Hadise je prenosio od Alejhisselama, Aiše, Ebu Bekra, Omera, Osmana, Alije i dr. A od njega: Abdulah b. Omer, Ibn Abbas, Džabir i dr. Buharija ističe da je od Ebu Hurejre hadise prenosilo oko osamsto hiljada ljudi. Islam je primio sedme godine po hidžri, a umro je u Medini pedesete godine po h. (Tehzibu t-tehzib 12:262).

Povod nastanka hadisa

El-Hatabi kaže da je Alejhisselam sjedio u društvu jedne grupe ljudi među kojima se nalazio čovjek sa osobinama licemjera. Iz uljudnosti i islamskog ahlaka Poslanik nije direktno rekao tom čovjeku da je licemjer, ali je naveo prednji hadis, što je svakako omogućilo dotičnom da se prepozna.

Komentar hadisa
Licemjerstvo je zaista pokuđena osobina, a čovjek takvih osobina opasan, štetan i nepoželjan u bilo kakvom društvu. Biti licemjer znači, u stvari, imati dva lica, tj. jedno govoriti a drugo misliti. Zalagati se za jednu stvar javno a u biti znači tajno raditi protiv iste. Allah Uzvišeni je ljude ovakvih osobina spomenuo u Kur anu i odredio im mjesto u najvećim dubinama džehennema.

„Licemjeri će na samom dnu džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći“ (An-Nisa 145)

Muhammed alejhisselam im sigurno i neće tražiti pomagača jer ih je i sam osuđivao i objelodanio njihove znakove po kojima se mogu prepoznati. U nekim hadisima je navodio po tri osobine, u nekima i više, shodno situaciji u kojoj je dotični hadis izrečen.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *