JE LI ISPRAVNO ZAKLATI KURBAN NA IME ŽIVE OSOBE, I KOJI SU PROPISI KLANJA KURBANA ZA UMRLE OSOBE?

Pitanje: Je li ispravno zaklati kurban na ime žive osobe?

Odgovor: Na ime žive osobe može se zaklati kurban samo sa znanjem iste te osobe, to jest, odobrenjem i nijetom, jer je klanje kurbana ibadet, a za ibadet se mora imati nijet. Ovako kažu hanefijski i šafijski autoriteti te mnogi drugi učenjaci. Kad se radi o klanju kurbana za umrlu osobu, većina učenjaka tvrdi da se za umrlu osobu može zaklati kurban i da će zbog toga imati nagradu kod Allaha. A Gospodar tvoj najbolje zna, samo je On Znalac svih tajni.

Odgovorio: Abdurrahman Kuduzović
minber.ba

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara