Je li istina da je Adem (alejhi selam) sišao u Indiju a da je Hava sišla u Džedu?

Pitanje: Je li istina da je Adem (alejhi selam) sišao u Indiju a da je Hava sišla u Džedu?

Odgovor: Hvaljen neka je Allah. Što je dokazano definitivno u Svetom Kur’anu je to da su Adam i Hava (mir neka je na njih) sišli iz Dženneta na Zemlju nakon što su jeli sa drveta.
Allah kaže (tumačenje značenja):

“I šejtan ih navede da zbog drveta posrnu i izvede ih iz onoga u čemu su bili. “Siđite!” – rekosmo Mi – “jedni drugima ćete neprijatelji biti, a na Zemlji ćete boraviti i do roka određenoga živjeti!”
[Al-Baqara 2:36]

S obzirom na mjesto gdje su se spustili na Zemlji, Kur’an ne govori ništa o tome, i nema nijednog hadisa koji to objašnjava, iako su tu neki daif hadisi kao hadis koji kaže: “Adem se spustio u Indiju i osjetio samoću…”. Ovo je preneseno od Ibn Asakira u Tareekh Dimashq (7/437) i kasifikovano je kao daif od strane šejh el-Albanija u al-Silsilah al-Da‘eefah, br. 403. Ima još hadisa koji govore o ovome ali od slabih prenosilaca.
Unatoč tome, učenjaci su podijeljenog mišljenja po pitanju ovog.
Neki od njih kažu da je Adem sišao u Indiju a Hava u Džedu.
Neki od njih kažu da su oboje sišli u Indiju.
Neki od njih kažu da je Adam sišao na zemlju između Mekke i al-Taa’if zvana Dahna.
Neki od njih kažu da je Adam sišao na Safu a Hava na Mervu.
Ali sve su ovo riječi za koje nema dokaza.
A Allah zna najbolje.

Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid / islamqa.info
Preveo Muamer.K za portal svjetlo-dunjaluka.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara