Je li zabranjeno rezanje kose i noktiju tokom džunupluka?

Pitanje: Ponekad se desi da nokti porastu tokom mjesečnoga menstrualnog ciklusa kao i u toku postporođajnog krvarenja. Je li tada zabranjeno sječenje noktiju, skraćivanje kose ili češljanje prije čišćenja?‘

Odgovor: U komentaru El-Iknau li metni ebi šudždžai fi fikhil šafijjeti 32 stoji: Gazali je u Ihjau rekao: ,,Ne bi trebalo da se skraćuje kosa, sijeku nokti, da se brije ili da se pušta krv ili da se išta od tijela odsiječe dok je čovjek džunup. Kad mu se budu vraćali njegovi dijelovi na ahiretu vratit će se s džunuplukom. Kaže se da će se svaka dlaka žaliti zbog džunupluka…“
Navedene riječi nisu dokaz za zabranu tih stvari tokom džunupluka, niti žalbu odsječenoga dijela tijela na Sudnjem danu zbog džunupluka. Pitanje slično ovome upućeno je i Ibn Tejmiji”, pa je on na njega odgovorio ovako:
,,Od Vjerovjesnika, s.a.v.s., pouzdano je preneseno da js prilikom spominjanja osobe koja je džunup kazao ,,Vjernik nije nečist, ni živ, ni mrtav.“ Ibn Tejmija je potom dodao ,,Ne poznajem šerijatom priznati dokaz koji bi ukazivao na pokuđenost skraćivanja kose i sječenja noktiju osobe kojaje džunup.“
Vjerovjesnik, s.a.v.s., je osobi koja je tek primila islam rekao: ‘Odstrani od sebe kosu nevjerovanja i obreži se.’
Poslanik, s.a.v.s., naredio je novom muslimanu navedene stvari ne naredivši mu da odgodi obrezivanje i odstranjivanje kose, dok se ne okupa. Općenitost njegovih riječi ukazuje na dozvolu obiju stvari. Isto tako je ženi u hajzu naredio da se češlja tokom kupanja, i pored toga što pri češljanju otpadne nešto dlaka s kose, što ukazuje na nepostojanje pokuđenosti tih postupaka.
Riječi nekih koje podrazumijevaju pokuđenost tih činova nemaju nikakve osnove…“
Dakle, prema svemu navedenome, nije pokuđeno skraćivati kosu i rezati nokte tokom džunupluka.

Obrada: putem-islama.com
Izvor: Žena muslimanka Fetve i propisi (Atijje Sakr)

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara