Press "Enter" to skip to content

Jeste li čuli za čovjeka koji je upoznao Dedžala

Hadis prenosi Fatima bintu Kajs r.a: Ona je rekla da je Allahov poslanik s.a.w.s sjeo na svoj mimber nasmijan, onda je poslanik s.a.w.s rekao: ” Da li znate zašto sam vas danas okupio ovdje? “Pa su ashabi poslanika a.s rekli da Allah i njegov poslanik znaju najbolje.
Onda je Poslanik s.a.w.s rekao: “Nisam vas okupio ovdje danas da vas upozorim, već sam vas okupio ovdje danas zato što je čovjek Tamim Ud Dari prihvatio Islam i on mi je rekao nešto što sam ja vama rekao vezano za Dedžala (antikrista).

Rekao je da je plovio sa brodomsa 30 ljudi iz dva plemena.
Rekao je da su ih valovi bacali oko mjewec dana.Rekao je da u vrijeme zalaska sunca, oni su pristigli na otok gdje su upoznali zvijer koja je bila jako dlakava da nisu mogli prepoznati šta je sprijeda a šta straga.
Rekli smo: “Teško tebi. što si ti?” Pa je rekao: “Ja sam Al Jasasah i onda je rekao: “Odite u taj i taj manastir jer tamo je čovjek koji vas želi upoznati!”
Brzo smo došli do manastira i tamo smo vidjeli ogromnog čovjeka sa svezanim rukama za njegov vrat, željezni okovi među njegovim gležnjevima.Rekli smo mu:” Teško tebi , ko si ti? On je rekao:” Nije bitno ko sam ja, uskoro ćete saznati ko sam ja, recite mi ko ste vi?

Oni su rekli: “Mi smo ljudi iz Arabije, plovili smo brodom gdje su nas valovi bacali uokolo mjesec dana, usidrili smo se na tvoj zemlji, upoznali smo zvijer koja je bila toliko dlakava da nismo mogli raspoznati njegovu prednju stranu od njegove zadnje strane, pa smo rekli:
“Teško tebi, šta si ti? I on je rekao: “Ja sam Jasasah i rekao nam je da odemo do manastira…

Mi smo brzo došli do tebe, brzo smo došli do manastira i tu pronašli tebe.
Onda je čovjek u željeznim okovima rekao:”Recite mi o palmama datulja iz Bajsana?
Mi smo rekli: “Šta želiš znati o tome? On je odgovorio:”Da li imaju ploda na sebi? Da li rađa plod? Mi amo rekli:”DA”.

On je rekao: “Doći će vrijeme kada neće davati ploda”.
Recite mi o jezeru Tabarijah. Mi smo rekli:” Šta želiš znati o njemu”?
On je odgovorio: “Da li ima vode u njemu?”
Odgovorili smo da ima dosta vode u njemu!
On govori: “Doći će vrijeme kada će presušiti.

Recite mi o izvoru Zuhare? Mi smo rekli: “Šta želiš znati o njemu?
On je odgovorio. “Ima li vode u njemu i koriste li ga ljudi da navodnjavaju zemljište?
Odgovorili smo: “Da, ima dosta vode i koriste je ljudi za navodnjavanje.

Onda je čovjek u željeznim okovima rekao: ”
Recite mi nešto o tom neobrazovanom poslaniku?
Mi smo rekli da je napustio Meku i emigrirao u Medinu.
On je rekao: “Da li se Arapi bore protiv njega? Da li se Arapi bore protiv njega?

Mi smo odgovorili: “DA”
On je opet upitao: “Kako se on nosi sa njima?”
Odgovorili smo da ih je poslanik nadjačao a oni koji ga okružuju su ga slijedili.

I onda je čovjek u željeznim okovima rekao: “Da li se to zbilja dogoodilo? Da li se zbilja dogodilo? Bolje je za njih da ga slijede!
Sada ću vam reći ko sam ja… Ja sam varalica (lažov), ja sam Dedžal(Antikrist) i uskoro ću se pojaviti, uskoro ću se pojaviti…
Biću pušten sa ovog mjesta i putovati svijetom te ulaziti u grad za gradom osim u Meku i Medinu. Zašto? Zato što će meleci okruživati to mjesto.
Na svakom ulazu će biti meleci sa svojim izvađenim mačevima kji će ga spriječiti, spriječit će me da uđem i onda je Allahov poslanik rekao udarajući u pult: “Ovo je Medina, ovo je Medina, ovo je Medina!
I poslanik a.s je rekao: “Zar vam nisam rekao nešto slično ovome?”
Ashabi su odgovorili: “O Allahov poslaniče, da, jesi!”
Onda je poslanik s.a.w.s rekao: “Volim objašnjenje koje mi je dao Tamim Ud Dari, zašto, zato što se složio sa onim što sam ja vama rekao vezano za Dedžala, vezano za Meku i Medinu.

Onda je Allahov poslanik s.a.w.s rekao: “On je u moru u Jemenu ili on je u moru u Siriji.
i onda je rekao: “Ne, ne, ne! On je na istoku, on je na istoku, on je na istoku!”

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *