Press "Enter" to skip to content

JESTE LI ZNALI DA ONAJ KOME UMRE DIJETE, PA SE ON STRPI, OVAKVU NAGRADU ĆE IMATI AKO BOG DA

Od Kurreta b. Ijjasa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je primjetio da jedan od ashaba ne dolazi pa je upitao za njega. ‘Allahov Poslaniče, umro je onaj njegov sinčić kojeg si sa njim viđao.’ Rekoše. Nakon toga Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je susreo tog čovjeka i upitao za sinčića, te ga je on obavijestio da je preselio, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu je izrazio saučešće a zatim mu je rekao: “O ti, šta bi ti bilo draže? Da uživaš u njegovom društvu čitav svoj život ili da sutra ne dođeš ni do jednih vrata dženneta, a da njega ne nađeš kako te je do njih pretekao i kao ti ih otvara.’Čovjek reče: ‘Allahov vjerovjesniče, da me on pretekne do dženneta, i da mi njegova vrata otvara, tomi je draže.’ ‘To tebi i pripada.”Reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Nevevi, Hulasa ( 2/1045), Ezkar (199). Nevevi kaže da je hadis je dobrog lanaca.

Od Kurreta b. Ijjasa el-Muzenija, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “ Jedan čovjek je dolazio Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a sa njim bi bio i njegov sin, pa ga je jedanput Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: ‘Voliš li ga?’ ‘Svakako, Allahov Poslaniče, neka i tebe Allah zavoli kao što ja njega volim.’reče. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je primjetio da mu taj dječak više ne dolazi, pa je upitao: ‘Šta je bi sa sinom toga i toga?’ ‘Umro je’Allahov Poslaniče. Rekoše. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče njegovom ocu: “Zar ne bi volio da ne dođeš sutra ni do jednih džennetskih vrata a da njega ne nađeš kod kako te čeka?’ Neki čovjek upita: “Allahov Poslaniče, da li je to njemu posebno ili i svima nama?’ ‘Ne, nego svima vama.” Reče Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Dimjati, Muterdži-r-rabih (98). Prenosioci su mu prenosioci vjerodostojnih hadisa.

Od Amra b. Abeseta, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kome se rodi troje djece u islamu, a zatim umru prije nego dostignu punoljetstvo, Allah će ga uvesti u džennet sa fadlom Njegove milosti prema njima.”

Hadis bilježi Ibn Kesir, Tefsiru-l-Kur’ani-l-azim (8/429), te kaže da je lanac je dobar i snažan. Muhaddis Albani za hadis kaže da je vjerodostojan, Sahihu-l-tergib (1993).

minber.ba

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *