JESTE LI ZNALI DA POST BRIŠE PRETHODNE GRIJEHE?

  • Post briše prethodne grijehe

U dva Sahiha je zabilježeno od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko isposti ramazan vjerujući i nadajući se, biće mu oprošteni prethodni grijesi.”(Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže, Nesai)

Znameniti suvremenik, šejh Abdullah Siradžuddin rahimehullah, u komentaru ovoga hadisa kaže: “Značenje sintagme: “Ko isposti ramazan vjerujući i nadajući se … “-: je da posti vjerujući u Allaha i ispunjavajući Njegovu naredbu, zatim slušajući i slijedeći Sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nadajući i računajući na Allahovo zadovoljstvo i nagradu. El-Menavi u djelu Fejd u komentaru ovog hadisa kaže: “Odnosi se na brisanje manjih grijeha.” Zatim citira imama Zerkešija koji kaže: “Predaje koje govore o općem opraštanju grijeha za određene ibadete bez tevbe, poput ovog ili hadisa: “Abdest briše grijehe . . ” ili hadisa: “Ko predano klanja dva rekata Allah će mu oprostiti grijehe.” Učenjaci smatraju da se oni odnose na male grijehe jer je brisanje velikih grijeha uslovljeno činjenjem tevbe.

Iz knjige: Ramazan u svijetlu tefsira, hadisa i fikha | Zehrudin Junuzović

Priprema i obrada: Svjetlo Dunjaluka Portal

 

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara