Jeziva scena: U čovjeku se javio džin na teraviji namazu (VIDEO)

Imam je učio suru Al – Fatir, kada je došao do 35. i 36. ajeta muškarac je pao i počeo da vrišti. 35. ajet: A nevjernike čeka vatra džehennemska, oni neće biti na smrt osuđeni, i neće umrijeti, i neće im se patnja u njemu ublažiti – eto tako ćemo svakog nevjernika kazniti – 36. ajet: Oni će u njemu jaukati: “Gospodaru naš, izbavi nas, činićemo dobra djela, drugačija od onih koja smo činili.”-“A zar vas nismo ostavili da živite dovoljno dugo da bi onaj koji je trebao razmisliti imao vremena da razmisli, a bio vam je došao i onaj koji opominje? Zato iskusite patnju, nevjernicima nema pomoći!”

https://www.youtube.com/watch?v=glFCEiZ8DSU

Izvor:Saff

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara