Jutarnje blago nadomak ruke (izgovara se prije ili nakon obavljenog sabah namaza)…

Jutarnje blago nadomak ruke (izgovara se prije ili nakon obavljenog sabah namaza)…

La ilahe illellahu wahdehu la šerike leh’, lehul mulku we lehul hamdu we huwe ala kulli šej-in kadir (Nema istinskog božanstva osim Allaha Jedinog, Koji sudruga nema, samo Njemu pripada vlast i samo je On hvale vrijedan i On sve može)

Ko ove riječi izgovori 100 puta u toku dana:
■ Imaće nagradu kao da je oslobodio 10 robova.
■ Biće mu upisano 100 dobrih djela (sevaba).
■ A izbrisano 100 (malih) grijeha.
■ Biće mu zaštita od šejtana toga dana sve dok ne omrkne.
■ I niko neće doći toga dana sa boljim od njega, osim onoga ko izgovori ove riječi više puta od njega.

(Buhari i Muslim)

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara