Kad ti u Ramazanu bahne Melek smrti!?

A zna se desiti Allaha mi. Ko ti garantuje da ćeš dočekati Ramazanski bajram sa svojima u kući, prijateljima i rodbinom? Niko, Melek smrti može da dođe u svakom trenutku, ne bira vrijeme, godine, vjeru, naciju ni spol, njega zanima samo jedno, tvoja DUŠA.

Lijepo si je dobio na poklon od Gospodara kad si bio u stomaku svoje majke, služila ti je sve ove godine i sad je vrijeme da je vratiš. Kako si čuvao i pazio svoju dušu, to će se vidjeti na Sudnjem danu. Jedno je istina, dobio si je čistu sa vjerom u jednog Boga, a kakvu si vratio, to će da se vidi naknadno.

Međutim, mene zanima ovo, šta ako nekom od nas baš bahne tokom ovog Ramazana Melek smrti? Vjerovtano ćeš da kažeš:“Pa ništa, ako je vrijeme isteklo, Bože moj, jednom se umire.“ Istina, slažem se sa konstatacijom. Ali, mislim da trebamo razmisliti o nečemu drugom, puno važnijem, a to je, u kakvom stanju može da nas zatekne Melek smrti, jer od tvog stanja pred smrt, sami čin uzimanja duše, može da zavisi i tvoj završetak, sretan ili nesretan.

Ako ti dođe Melek smrti tokom Ramazana da uzme tvoju dušu, budi spreman da ga svojim stanjem zadiviš.

– Ako dođe tokom dana, neka osjeti zadah posta iz tvojih usta

– Ako dođe tokom dana ili noći, neka vidi u tvojima ustima vlažnost jezika od učenja Kur’ana i činjenja zikra, posebno istigfara

– Ako dođe tokom dana ili noći, neka te zatekne na namazu ili kako se pripremaš za namaz, neka te zatekne kako se abdestiš ili si pod abdestom.

– Ako ti dođe pred iftar, neka te zatekne kako doviš, jer se tada dova postaća ne odbija

– Ako ti dođe za vrijeme sehura, neka neka osjeti tvoj nijjet za post

– Ako ti dođe za vrijeme zadnje trećine noći, neka te zatekne na noćnom namazu, neka vidi tragove sedžde

– Ako ti dođe Melek smrti a ti dijeliš sadaku, neka osjeti tvoju darežljivost

– Ako ti dođe tokom dana dok radiš neki fizički posao, neka osjeti tvoju strpljivost prilikom posta.

– Ako ti dođe, budi spreman da ga dočekaš dostojanstveno kao pravi vjernik i Allahov rob.

E gdje može biti problem? Problem može da bude onda, ako ti dođe Melek smrti a ti ne postiš, ako ti dođe Melek smrti a ti javno jedeš i piješ, ako ti dođe Melek smrti a ti ne klanjaš, ako ti dođe Melek smrti a ti činiš grijeh…onda može da bude po tebe nezgodna situacija i to će da bude samo tvoj problem, zapamti!

Zato, prijatelju moj, ako ti bahne tokom Ramazana Melek smrti, onda neka ti uzme dušu bez ikakvih problema, neka ti duša smirena ode svom Gospodaru, duša koja posti, klanja, uči Kur’an, čini zikr, dijeli sadaku i nada se Allahovom zadovljstvu.

Nakon toga, imat ćeš priliku da uđeš na džennetska vrata, na koju će da uđu samo postaći a zovu se Rejjan.

Saudin Cokoja

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara